BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE TRỌN GÓI

 

MỘT WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP CHO CÔNG VIỆC BÁN HÀNG TRỞ NÊN DỄ DÀNG HƠN

icon-108

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB TRỌN GÓI CỦA THB WEB

Mang lại mọi thứ bạn cần cho một website chuyên nghiệp

 

Chức năng
 • Nền tảng
  Các giao diện website được thiết kế tại ThbWeb đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Giao diện website
  Các giao diện website được thiết kế tại MYPAGE đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Thời gian thực hiện
  Thời gian hoàn thiện thiết kế website
 • Tên miền
  Tên miền là địa chỉ website của doanh nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ
  Dung lượng để lưu trữ mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu của website
 • Băng thông
  Băng thông thể hiện lưu lượng truy cập của website
 • Email doanh nghiệp
  Email theo tên miền doanh nghiệp. VD: info@thbweb.net
 • Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ hiển thị trên website
 • Responsive Design
  Tương thích với các thiết bị di động
 • Chuẩn SEO
  Tương thích với các công cụ tìm kiếm
 • SSL Security
  Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Hỗ trợ tốt cho SEO
 • Chức năng
  Chức năng của website
 • Bảo hành
  Hỗ trợ bảo hành sau khi thiết kế website
 • Bàn giao Source code
  Bàn giao mã nguồn website
 • Đăng ký

CƠ BẢN


3.600.000 đ

 • WordPress
 • Chọn mẫu
  và thay đổi nội dung
 • 1 ngày
 • Tặng tên miền Quốc tế
  .com, .net
 • 1.200 MB
 • 60Gb
 • Tiếng Việt
 • Chuẩn SEO 100%
 • Chức năng chuyên nghiệp

CHUYÊN NGHIỆP


4.900.000 đ

 • WordPress
 • Chọn mẫu
  và chỉnh sửa (02 lần)
 • 3 ngày
 • Tặng tên miền Quốc tế
  .com, .net
 • 2.800 MB
 • Không giới hạn
 • Tiếng Việt
 • Chuẩn SEO 100%
 • Chức năng chuyên nghiệp

NÂNG CAO


>7.000.000 đ

 • WordPress
 • Thiết kế
  theo yêu cầu
 • 10 ngày
 • Tặng tên miền
  .com, .net hoặc .vn, .com.vn
 • 4.500 MB
 • Không giới hạn
 • Tiếng Việt & Tiếng Anh
 • Chuẩn SEO 100%
 • Chức năng chuyên nghiệp

CAO CẤP


>15.000.000 đ

 • WordPress
 • Thiết kế độc quyền
  theo yêu cầu
 • 25 ngày
 • Tặng tên miền
  .com, .net hoặc .vn, .com.vn
 • 9.000 MB
 • Không giới hạn
 • Tiếng Việt & Tiếng Anh
 • Chuẩn SEO 100%
 • Chức năng độc quyền

Chức năng
 • Nền tảng
  Các giao diện website được thiết kế tại ThbWeb đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Giao diện website
  Các giao diện website được thiết kế tại MYPAGE đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Thời gian thực hiện
  Thời gian hoàn thiện thiết kế website
 • Tên miền
  Tên miền là địa chỉ website của doanh nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ
  Dung lượng để lưu trữ mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu của website
 • Băng thông
  Băng thông thể hiện lưu lượng truy cập của website
 • Email doanh nghiệp
  Email theo tên miền doanh nghiệp. VD: info@thbweb.net
 • Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ hiển thị trên website
 • Responsive Design
  Tương thích với các thiết bị di động
 • Chuẩn SEO
  Tương thích với các công cụ tìm kiếm
 • SSL Security
  Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Hỗ trợ tốt cho SEO
 • Chức năng
  Chức năng của website
 • Bảo hành
  Hỗ trợ bảo hành sau khi thiết kế website
 • Bàn giao Source code
  Bàn giao mã nguồn website
 • Đăng ký

CƠ BẢN


3.600.000 đ

 • WordPress
 • Chọn mẫu
  và thay đổi nội dung
 • 1 ngày
 • Tặng tên miền Quốc tế
  .com, .net
 • 1.200 MB
 • 60Gb
 • Tiếng Việt
 • Chuẩn SEO 100%
 • Chức năng chuyên nghiệp

Chức năng
 • Nền tảng
  Các giao diện website được thiết kế tại ThbWeb đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Giao diện website
  Các giao diện website được thiết kế tại MYPAGE đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Thời gian thực hiện
  Thời gian hoàn thiện thiết kế website
 • Tên miền
  Tên miền là địa chỉ website của doanh nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ
  Dung lượng để lưu trữ mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu của website
 • Băng thông
  Băng thông thể hiện lưu lượng truy cập của website
 • Email doanh nghiệp
  Email theo tên miền doanh nghiệp. VD: info@thbweb.net
 • Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ hiển thị trên website
 • Responsive Design
  Tương thích với các thiết bị di động
 • Chuẩn SEO
  Tương thích với các công cụ tìm kiếm
 • SSL Security
  Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Hỗ trợ tốt cho SEO
 • Chức năng
  Chức năng của website
 • Bảo hành
  Hỗ trợ bảo hành sau khi thiết kế website
 • Bàn giao Source code
  Bàn giao mã nguồn website
 • Đăng ký

CHUYÊN NGHIỆP


4.900.000 đ

 • WordPress
 • Chọn mẫu
  và chỉnh sửa (02 lần)
 • 3 ngày
 • Tặng tên miền Quốc tế
  .com, .net
 • 2.800 MB
 • Không giới hạn
 • Tiếng Việt
 • Chuẩn SEO 100%
 • Chức năng chuyên nghiệp

Chức năng
 • Nền tảng
  Các giao diện website được thiết kế tại ThbWeb đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Giao diện website
  Các giao diện website được thiết kế tại MYPAGE đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Thời gian thực hiện
  Thời gian hoàn thiện thiết kế website
 • Tên miền
  Tên miền là địa chỉ website của doanh nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ
  Dung lượng để lưu trữ mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu của website
 • Băng thông
  Băng thông thể hiện lưu lượng truy cập của website
 • Email doanh nghiệp
  Email theo tên miền doanh nghiệp. VD: info@thbweb.net
 • Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ hiển thị trên website
 • Responsive Design
  Tương thích với các thiết bị di động
 • Chuẩn SEO
  Tương thích với các công cụ tìm kiếm
 • SSL Security
  Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Hỗ trợ tốt cho SEO
 • Chức năng
  Chức năng của website
 • Bảo hành
  Hỗ trợ bảo hành sau khi thiết kế website
 • Bàn giao Source code
  Bàn giao mã nguồn website
 • Đăng ký

NÂNG CAO


>7.000.000 đ

 • WordPress
 • Thiết kế
  theo yêu cầu
 • 10 ngày
 • Tặng tên miền
  .com, .net hoặc .vn, .com.vn
 • 4.500 MB
 • Không giới hạn
 • Tiếng Việt & Tiếng Anh
 • Chuẩn SEO 100%
 • Chức năng chuyên nghiệp

Chức năng
 • Nền tảng
  Các giao diện website được thiết kế tại ThbWeb đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Giao diện website
  Các giao diện website được thiết kế tại MYPAGE đều đạt chuẩn W3C, Ứng dụng công nghệ mới nhất: HTML5, CSS3..
 • Thời gian thực hiện
  Thời gian hoàn thiện thiết kế website
 • Tên miền
  Tên miền là địa chỉ website của doanh nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ
  Dung lượng để lưu trữ mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu của website
 • Băng thông
  Băng thông thể hiện lưu lượng truy cập của website
 • Email doanh nghiệp
  Email theo tên miền doanh nghiệp. VD: info@thbweb.net
 • Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ hiển thị trên website
 • Responsive Design
  Tương thích với các thiết bị di động
 • Chuẩn SEO
  Tương thích với các công cụ tìm kiếm
 • SSL Security
  Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Hỗ trợ tốt cho SEO
 • Chức năng
  Chức năng của website
 • Bảo hành
  Hỗ trợ bảo hành sau khi thiết kế website
 • Bàn giao Source code
  Bàn giao mã nguồn website
 • Đăng ký

CAO CẤP


>15.000.000 đ

 • WordPress
 • Thiết kế độc quyền
  theo yêu cầu
 • 25 ngày
 • Tặng tên miền
  .com, .net hoặc .vn, .com.vn
 • 9.000 MB
 • Không giới hạn
 • Tiếng Việt & Tiếng Anh
 • Chuẩn SEO 100%
 • Chức năng độc quyền

011-wall-clock

THỜI GIAN THIẾT KẾ NHANH

Trong vòng 1 – 2 tuần sau khi bạn đã lựa chọn được giao diện phù hợp và có đủ các nội dung. Đội ngũ chúng tôi sẽ triển khai trong vòng một tuần là xong demo sơ bộ, sau đó quý khách sẽ được chỉnh sửa các phàn chưa vừa ý, thời gian chỉnh sửa là 1 tuần sau khi xem demo

010-html5

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT

Thb Web luôn luôn học hỏi áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên Internet, đảm bảo Website bạn luôn đẹp mắt, các hiệu ứng mượt mà, gây ấn tượng với khách hàng truy cập Website.

009-settings

ĐẦY ĐỦ CÁC CHỨC NĂNG CẦN THIẾT

Dù bạn là Shop bán hàng, kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, hay bất kì lĩnh vực nào thì Website luôn đầy đủ tính năng đáp ứng mọi yêu cầu ngành nghề, sao cho việc tiếp cận khách hàng của bạn là đơn giản nhất. Trải nghiệm của khách hàng trên Website luôn luôn tối ưu

008-customer-service

HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP

Hỗ trợ online 24/7 trực tiếp qua Hotline hoặc trên Live Chat được tích hợp, đảm bảo Website của bạn luôn luôn hoạt động ổn định. Tiếp kiệm thời gian và chi phí của bạn.

007-experiment

HƠN 5 NĂM KINH NGHIỆM

Thb Web gồm những người trẻ năng động có độ sáng tạo cao và nhạy bén về thẩm mỹ, có kinh nghiệm thiết kế lâu năm về mọi ngành nghề. Bạn có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí, miễn là bạn muốn phát triển trên Internet, không nhất thiết là phải Website.

006-responsive

GIAO DIỆN SỬ DỤNG THÂN THIỆN

Giao diện chuẩn SEO, rất dễ lên TOP google, được đánh giá chuẩn PAGE SPEED của Google. Áp dụng công nghệ mới nhất hiển thị chuẩn trên mọi kích thước màn hình.

005-wordpress

CMS LỚN MẠNH VÀ PHỔ BIẾN NHẤT

Được xây dựng trên mã nguồn mở WordPress là mã nguồn phổ biến nhất thế giới. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng quản lý thay đổi bố cục mà không cần biết về lập trình. Dễ dàng nâng cấp với source code bàn giao ở bất kì đơn vị nào khác.

004-google

TỐI ƯU HÓA VỚI GOOGLE

(SEO) là một tính năng không thể thiếu trong quá trình thiết kế website. Website của chúng tôi luôn chuẩn SEO 100% dù là gói nhỏ nhất hoặc chỉ là Landing Page, ngoài ra còn được công cụ SEO Google đi kèm và các tài liệu liên quan giúp bạn dễ dàng Rank Google.

laptop

GIAO DIỆN HIỆN ĐẠI NHẤT

Cập nhật các phong cách mới nhất và Tối ưu trên các thiết bị di động (Responsive Design), hiển thị đầy đủ thông tin trên các thiết bị di động (iPhone, iPad, Windows phone, android…).

003-startup

BẢO HÀNH VĨNH VIỄN

Bảo hành miễn phí Website suốt thời gian sử dụng, ngoài ra nếu bạn muốn nâng cấp hoặc thay đổi chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tận tình, nếu khó hơn nữa (trong vòng 1-2 giờ) thì chúng tôi sẽ làm giúp bạn hoàn hoàn miễn phí.

001-people

NHIỀU ỨNG DỤNG ĐI KÈM

Chúng tôi sẽ tích hợp hoàn toàn miễn phí cho bạn các công cụ thật sự cần thiết cho cả quá trình kinh doanh online của bạn, như: Live Chat, Facebook chat, Bảo mật SSL, Submit sitemap google…

002-networking

TOÀN QUYỀN SỞ HỮU WEBSITE

Bạn hoàn toàn có cả Website để backup dữ liệu hoặc Clone để có thêm một website mới cho hoạt động kinh doanh mới mà không phải tốn thêm bất kì một chi phí nào nữa

Ngoài ra, nếu bạn muốn phát triển thêm bất kỳ chức năng nào cho website,
đội ngũ THB WEB tự tin chắc chắn sẽ làm được và còn hơn thế nữa!

Bạn sẽ nhận được thông tin tư vấn, báo giá miễn phí chỉ sau 10 phút

Mời bạn điền thông tin để nhận được cuộc gọi lại từ chuyên gia tư vấn
HOTLINE: 0903 214 248
GỬI NGAY
close-link
0903 214 248
Chat zalo